Active Directory

Własna domena z centralizacją usług katalogowych jest kluczowa dla każdej dużej korporacji. Zarządzanie tożsamością usprawnia scentralizowaną kontrolę nad hasłami czy uprawnieniami użytkowników w dostępie do plików, aplikacji, wydruków. Tego typu rozwiązania pozwalają w łatwy sposób instalować i aktualizować oprogramowanie.

Każdy użytkownik korzystający z systemu informatycznego posiada swoje konto w usłudze Active Directory. Użytkownik logujący się na innym komputerze ma dostęp tylko do tych zasobów, do których posiada uprawnienia.

Active Directory pozwala z łatwością wprowadzić nowe urządzenia do sieci, nadając im odpowiednie uprawnienia i prekonfigurując je automatycznie.