Cloudcomputing

Centrum obliczeniowe z wdrożeniem w chmurze pozwala na zwiększenie elastyczności: płaci się za realnie wykorzystane zasoby i można odstąpić od korzystania z usług bez jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia lub opłat.

Jest to większe centrum obliczeniowe pod kontrolą różnych firm dostępnych na rynku, na przykład:

 • Amazon AWS
 • Rackspace
 • Google Cloud Platform
 • Linode
 • Cloudera
 • Digital ocean
 • Gandi
 • Microsoft Azure

Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które planują budowę lub modernizację swojego centrum obliczeniowego, ale potrzebują infrastruktury serwerowej w krótszym terminie. W takich przypadkach możliwe jest rozszerzenie sieci serwerowni do chmury poprzez rozwiązania VPN i wdrożenie nowych serwerów do rozwiązania opartego o chmurę.

Korzyści, jakie dostarcza zastosowanie infrastruktury w chmurze:

 • Brak potrzeby martwienia się o stan środowiska serwerowni (temperatura, wilgotność, awarie klimatyzacji)
 • Brak zobowiązań w zakresie czasu trwania umowy
 • Brak potrzeby podejmowania dużej inwestycji początkowej w sprzęt, co poprawia przepływy finansowe firmy
 • Brak efektu utraty wartości sprzętu, w który trzeba początkowo zainwestować, tworząc swoje centrum danych
 • Nie trzeba mieć specjalnego pomieszczenia z kontrolą dostępu i dodatkowymi zabezpieczeniami
 • Brak potrzeby posiadania administratora serwerowni
 • Brak opłat za prąd – opłaty są wliczone w koszty korzystania z chmury
 • Brak potrzeby posiadania redundantnej infrastruktury prądowej i urządzeń UPS
 • Brak potrzeby martwienia się o stabilne i redundantne połączenie internetowe czy jego routing i utrzymanie adresów IP
 • Łatwość skalowania zasobów w przypadku okresowych potrzeb, np. generowanych przez Twoich klientów lub aktualne promocje

Rozwiązania, które możemy wdrożyć do chmury, to:

 • CDN (ang. Content Delivery Network) – globalne dostarczanie danych do wielu użytkowników
 • Sieć i centrum danych
 • Systemy do składowania i analizowana dużych zbiorów danych (Big Data)
 • Systemy archiwizacji, backupu i przywracania danych
 • Środowiska developerskie dla Twoich programistów – posiadają krótki czas przydatności i w większości przypadków początkowa inwestycja w sprzęt jest nieuzasadniona ekonomicznie.