Rozproszone systemy plików

Rozproszone systemy plików są niezbędne tam, gdzie zachodzi potrzeba składowania dużej ilości danych w celach obliczeniowych lub archiwizacyjnych.

Przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest składowanie zdjęć medycznych na jednym wspólnym udziale sieciowym, podłączonym do wielu urządzeń w różnych rozproszonych lokalizacjach. Dzięki temu lekarze mogą dowolnie przeglądać zdjęcia pacjentów bez potrzeby szukania płyt z kopiami tych zdjęć lub wyszukiwania ich w innym miejscu czy na innym nośniku.

Rozproszone systemy plików są niezbędne tam, gdzie zachodzi potrzeba składowania dużej ilości danych w celach obliczeniowych lub archiwizacyjnych. Takie rozwiązanie dodatkowo zwiększa niezawodność. Dane są duplikowane i składowane w różnych częściach systemu jednocześnie, a dzięki temu w wypadku awarii lub podziału części infrastruktury nie tracimy dostępu do nich.

Wdrożenia, które wykonujemy, bazują na projektach takich jak:

  • OpenAFS
  • HDFS
  • Nginx