Wdrożenia MS Exchange

Własny serwer pocztowy pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznych usługodawców i sprawia, że zarządzanie pocztą jest ściśle zintegrowane z posiadaną domeną Active Directory. W najprostszym ujęciu oznacza to, że do komputera i do poczty jest to samo hasło. Tworzenie grup odbiorców, nadawanie i odbieranie uprawnień do poczty odbywa się w tym samym miejscu, co zarządzanie całą infrastrukturą sieciową.

Klient pocztowy Outlook w połączeniu z serwerem Exchange umożliwia sprawną współpracę zespołów, udostępnianie kalendarzy, kontaktów i list zadań. Wszyscy współpracownicy mogą dzielić ze sobą informacje, wyniki swojej pracy, zaplanowane spotkania, ważne pliki oraz rezerwować zasoby (np. pomieszczenia lub urządzenia). Dostęp do tych informacji możliwy jest z każdego urządzenia (PC, tablet, smartfon) połączonego z internetem lub siecią firmową. Serwer Exchange to najpopularniejsze w biznesowych zastosowaniach oprogramowanie, które zwiększa efektywność komunikacji pomiędzy pracownikami i światem zewnętrznym.

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi pozwala na zdalne czyszczenie urządzeń w wyjątkowych przypadkach, dzięki czemu firmowe dane są bezpieczne.

Wdrożenie centralnego serwera pocztowego pozwala na:

  • Uproszczenie zarządzania usługami pocztowymi w firmie
  • Zwiększenie bezpieczeństwa danych i możliwość uzyskania zgodności z polityką bezpieczeństwa informacji
  • Centralne zastosowanie rozwiązania do filtrowania niechcianej korespondencji
  • Możliwość integracji usług pocztowych z Active Directory
  • Zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury serwerowej
  • Zabezpieczenie przed utratą danych poprzez wykonywanie automatycznych kopii zapasowych