System ewidencji pacjentów

Nasza firma jest dystrybutorem licencji systemu do ewidencji pacjentów, który pozwala w sposób zautomatyzowany wypełniać obowiązki codziennego sprawdzania uprawnień pacjentów w systemie eWUŚ przez pracowników szpitali.

Dodatkowo system zapewnia zintegrowany ogląd na sytuację poszczególnych oddziałów poprzez widok raportowania.

Przykładowy widok może pokazywać obłożenie pacjentami w porównaniu do możliwości danego oddziału, a także zapewnić możliwość drukowania obowiązkowych opasek dla pacjentów na specjalnych drukarkach.

Najważniejsze funkcje systemu to:

  • Pełna integracja z Active Directory
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkownika
  • Zarządzanie pacjentami, hospitalizacjami i noworodkami
  • Drukowanie opasek dla pacjentów
  • Automatyczne sprawdzanie pacjentów w systemu eWUŚ i eksport potwierdzeń
  • Prowadzenie księgi izby i numerowanie hospitalizacji
  • Generowanie raportów.