Wspomaganie dowodzenia (SWD)

SWRM – System Wspomagania Ratownictwa Medycznego to innowacyjny program, który pozwala na zwiększenie efektywności w  niesieniu pomocy medycznej. Ma na celu zarządzanie zgłoszeniami i koordynację działań służb ratowniczych, a jego zastosowanie usprawnia pracę wszystkich jednostek.

SWRM ma możliwość integracji z dowolnym zaawansowanym systemem telekomunikacyjnym do obsługi połączeń na numerach alarmowych 999 i 112. Dyspozytor na jednym ekranie widzi wszystkie siły i środki, którymi dysponuje, wraz z ich aktualnymi statusami. System jest też zintegrowany z DashBoardem karetek, co pozwala przekazywać informacje o zleceniu bezpośrednio na system nawigacji w pojeździe.

SWRM gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych medycznych: technologia terminalowa (Metaframe) sprawia, że dane są jedynie obrazowane na urządzeniu, które nie przechowuje ich na swoim dysku. Dzięki temu w przypadku kradzieży lub zgubienia nie występuje ryzyko „wycieku” wrażliwych danych.

Program pełni także funkcję aplikacji raportowo-rozliczeniowej, pozwalając generować dowolnego rodzaju raporty: od raportów statystycznych dla NFZ, poprzez raporty wymagane przez instytucje nadzorujące funkcjonowanie  Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, raporty dla GUS aż po raporty przydatne w bieżącej, wewnętrznej weryfikacji stosowanych procedur.

Inne rozwiązania, które znalazły zastosowanie w SWRM, to:

 • system nagłośnienia PA (Public Announcement) – posiada funkcje zbliżone do radiowęzła, to znaczy pozwala automatycznie wygłaszać nagrane wcześniej komunikaty w dowolnym budynku objętym systemem, nawet znacząco oddalonym geograficznie. Możliwe jest też ręczne nadawanie „na żywo" przez dyspozytora z dowolnego telefonu stacji pogotowia ratunkowego
 • system DWA – zintegrowany z SWRM ręczny system powiadomień
 • otwarty protokół komunikacji – pozwala na integrację właściwie z dowolnymi urządzeniami, co oznacza, że zadysponowanie zespołu ratownictwa może wywoływać np. sterowanie sygnalizacją świetlną, szlabanem, bramą garażową, komunikaty na telewizorach w pomieszczeniach wypoczynkowych. Wszystkie te działania są w pełni automatyczne i nie angażują dyspozytora w żaden sposób.

Możliwości i funkcje systemu dostepne sa w nastepujaych cześciach systemu:

 • moduł dyspozytorski - odpowiedzialny za zarzadzanie silami i środkami
 • modul ratownictwa medycznego - odpowiedzialny za zarzadzanie kartami, zespołami i kontrole czasu pracy
 • modul statystyczno rozliczeniowy - odpowiedzialny za generowanie statystyk i raportów do NFZ

Cały system dostarcza m.in. takich funkcjonalności jak:

 • Dodawanie i zarządzanie zleceniami
 • Dysponowanie i zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego
 • Odsłuch rozmów i ich przechowywanie zgodnie z ustawa i wymogami prawnymi
 • Archiwum wezwań z możliwościami przeszukiwania na podstawie różnych kryteriów
 • Funkcje automatyczne realizacji zlecenia
  • wydruk karty wyjazdowej
  • paging – odtworzenie komunikatu przez radiowęzeł
  • automatyczne otwieranie garażu
  • system monitoringu i kontroli dostępu
  • status karetki wyświetlany na terminalu oraz GPS
 • Kontrola czasu pracy - m.in. rejestracja rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
 • Uzupełnienie karty medycznych czynności ratunkowych
 • Generowanie raportów do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Generowanie raportów statystycznych pozwalajacych monitorowanie pracy i wskaźników wydajności personelu