Systemy automatyki

Systemy automatyki, które oferuje nasza firma, mogą usprawnić działania realizowane w Twoim przedsiębiorstwie.

Takie systemy zajmują się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).

Przykładowym zastosowaniem takiego systemu może być wdrożone przez nas rozwiązanie automatycznego sterowania bramami garażowymi karetek dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To powoduje usprawnienie procesów, a w szczególności szybszy wyjazd karetki do miejsca wezwania.

System automatyki w Twoim przedsiębiorstwie można zastosować w:

  • sterowaniu urządzeniami i liniami produkcyjnymi
  • zbieraniu i reagowaniu na odczyty czujników
  • sterowaniu procesami z centralnego punktu i monitorowaniu ich
  • nadzorowaniu pracy

Korzyści z wdrożenia systemu automatyki w Twojej firmie to:

  • podwyższenie jakości świadczonych usług
  • szybsza reakcja na powstałe problemy
  • zwiększenie efektywności pracy
  • uniezależnienie krytycznych procesów biznesowych od czynnika ludzkiego
  • ograniczenie awaryjności
  • zwiększenie ciągłości działania.