Systemy rejestracji rozmów

Nasz system rejestracji i zarządzania rozmowami telefonicznymi pozwoli usprawnić komunikację Twojej firmy z użytkownikami. Takie rozwiązanie umożliwia optymalizację procesów biznesowych i efektywne rozwiązywanie sporów z klientami.

Oferowany przez nas system jest zgodny z regulacjami prawnymi i oparty o innowacyjne technologie. Posiada funkcje takie jak:

 • przyjazny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki, bez potrzeby dodatkowego oprogramowania
 • szybka i prosta w obsłudze wyszukiwarka nagrań z możliwością ich odtwarzania w oknie przeglądarki
 • panel podglądu systemu telefonicznego w czasie rzeczywistym (ilość rozmów, długość ich trwania, aktywne numery itp.)
 • zaawansowany odtwarzacz dźwięku, który pozwala na wykrywanie okresów ciszy i okresów rozmowy w trakcie połączenia
 • podgląd połączeń na żywo w celu monitorowania pracowników i usprawnienia obsługi klienta
 • możliwość kategoryzowania połączeń
 • możliwość wykonywania notatek do połączeń
 • rekonstrukcja przepływu połączeń, czyli grupowanie rozmów powiązanych ze sobą w określone segmenty
 • tworzenie raportów i statystyk połączeń
 • różne opcje nagrywania: rejestracja na żądanie, rejestracja automatyczna lub wybór nagrywanych rozmów ze względu na specyficzne kryteria
 • możliwość szczegółowego ustalenia zasad dostępu i praw użytkowników
 • aktywna i pasywna rejestracja rozmów w oparciu o różne scenariusze połączeń i różną infrastrukturę telefoniczną
 • scentralizowane nagrywanie połączeń z i do różnych lokalizacji
 • zgodność z wymogami bezpieczeństwa, szyfrowanie połączeń
 • ręczne lub automatyczne tworzenie kopii zapasowych nagrań
 • obsługa wirtualizacji – większa elastyczność, optymalizacja zasobów sprzętowych i minimalizacja kosztów
 • certyfikowana zgodność rozwiązań z praktycznie każdym systemem telefonicznym
 • szyfrowanie i zaawansowane standardy zabezpieczeń
 • możliwość zintegrowania z innymi elementami systemu, np. CRM.