Audyty IT

Nasza firma wykonuje audyty związane z infrastrukturą IT.

Audyty polegają na określeniu aktualnego stanu zasobów IT w danej lokalizacji lub przedsiębiorstwie. Ma to na celu zaprezentowanie jak najbardziej dokładnego stanu faktycznego, co jest potrzebne do podjęcia kluczowych decyzji zarządczych. Z takiego audytu przygotowujemy dokładny raport, który przedstawiamy również przed zarządem firmy.

Przy każdym audycie pracownicy naszej firmy sprawdzają na miejscu, jakie rozwiązania, w jakich standardach i z jaką starannością są wdrożone, jakie technologie i metody bezpieczeństwa są zastosowane oraz wykonują testy penetracyjne i dokumentację fotograficzną kluczowej infrastruktury.

Sytuacje, w których potrzebny jest audyt IT, to między innymi:

  • Przejęcia firm i ich fuzje
  • Zakup nieruchomości
  • Zakup majątku niematerialnego, takiego jak kody źródłowe, konfiguracje sprzętu i urządzeń
  • Konieczność wyeliminowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu
  • Inwestycje w IT

Dzięki naszym dokładnym audytom bezpieczeństwa, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie udało się uzyskać certyfikacje zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Technik bezpieczeństwa informacji – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, a Grupie Nowy Szpital stworzyć jednorodny, zintegrowany system zarządzania i utrzymania infrastruktury IT. Jako podwykonawca w tym zakresie dla naszych klientów zrealizowaliśmy bardzo dużo audytów pozwalających uefektywnić procesy zachodzące w bardzo złożonych projektach IT.