Sieci radiowe (DMR)

Tworzymy sieci radiotelefonii cyfrowej DMR. Mamy za sobą wdrożenie miedzy innymi pierwszej i największej w Polsce sieci DRM dla jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego o zasięgu wojewódzkim.

Specjalizujemy się między innymi w:

  • Doborze sprzętu i producenta odpowiedniego dla potrzeb klienta
  • Tworzeniu planów pokrycia sieci
  • Tworzeniu projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej
  • Instalacji urządzeń radiowych
  • Zarządzaniu sieciami radiowymi

Stworzona przez nas sieć dla Państwowego Ratownictwa Medycznego funkcjonuje na sprzęcie firmy Motorola, składającym się z około 40 przemienników zlokalizowanych na terenie całego województwie, spiętych ze sobą poprzez sieć VPN, z użyciem protokołu IPSec.