Usługi LIR (RIPE NCC)

Zapotrzebowanie na publiczne adresy IP rośnie przeważnie wraz z uruchamianiem nowych usług czy integracją z innymi systemami informatycznymi, jak i w przypadku geograficznej ekspansji firmy oraz wdrażania sieci WAN lub VPN.

Nasza firma posiada status LIR (lokalny rejestrator), co pozwala nam na utrzymanie i pozyskanie dla naszych klientów zasobów numeracyjnych przyznawanych przez RIR (regionalny rejestrator). W Europie jest nim firma RIPE NCC, z którą podpisaliśmy umowę na świadczenie takich usług.

Zasoby numeracyjne, jakie możemy pozyskać, to:

  • klasy PI (ang. Provider-independent address space) - IPv4 i IPv6
  • autonomiczne systemy numeracyjne (AS) do protokołu BGP.