Dla instytucji finansowych

Nasz system pomoże firmom działającym na rynku finansowym w monitorowaniu jakości usług, poprawieniu wydajności pracowników, ograniczeniu nadużyć i rozwiązywaniu sporów.

Przepisy regulujące kwestię nagrywania rozmów i przechowywania danych różnią się, jednak aktualnie to rozwiązanie stało się jednym z podstawowych narzędzi biznesowych w sektorze finansowym.

Banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i inne instytucje wykorzystują systemy rejestracji połączeń, by sprostać wymogom przemysłowym i korporacyjnym.

Nasz system pomaga instytucjom finansowym zapewnić doskonałą obsługę klientów i zwiększyć ich lojalność, a także zoptymalizować procesy zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi. Pozostaje przy tym niezawodny i zgodny z wymogami branżowymi.

Korzyści, jakie przynosi wdrożenie naszego systemu, to:

  • poprawa obsługi klienta dzięki stałemu monitorowaniu połączeń
  • minimalizacja ryzyka wpłynięcia pozwów sądowych dzięki dokumentacji rozmów z klientami
  • szkolenie pracowników
  • poprawa bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu dostępu do danych i wykrywaniu ewentualnego źródła naruszeń
  • zgodność z regulacjami branżowymi

Najważniejsze funkcje systemu to:

  • dostęp do danych tylko dla autoryzowanych użytkowników
  • szyfrowanie plików, także w czasie nagrywania i odtwarzania
  • system obserwowania ścieżek audytu w celu sprawdzenia, kto miał dostęp do nagrań
  • możliwość konfigurowania zasad przechowywania plików zależnie od potrzeb i typów nagrań.