Dla służby zdrowia

Nasz system to gwarancja bezpiecznego i niezawodnego nagrywania połączeń telefonicznych oraz doskonałe rozwiązanie w zarządzaniu jakością dla firm działających w sektorze medycznym.

Organizacje związane ze służbą zdrowia muszą zapewniać doskonały standard obsługi zarówno pacjentom, jak i pracownikom, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymogi i normy jakości.

Nasze rozwiązania są przeznaczone do zaspokojenia szczególnych potrzeb branży medycznej przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa, w tym ochrony informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Nasz system bezpiecznie rejestruje i archiwizuje wszystkie połączenia w celu zarówno poprawy opieki nad pacjentem, jak i usprawnienia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Wszystkie nagrania mogą być wyszukiwane, pobierane i udostępniane uprawnionym do tego podmiotom w sposób całkowicie bezpieczny.

Korzyści, jakie przynosi wdrożenie naszego systemu, to:

  • poprawa opieki nad pacjentem dzięki stałemu monitorowaniu połączeń
  • minimalizacja ryzyka wpłynięcia pozwów sądowych dzięki dokumentacji rozmów telefonicznych
  • szkolenie pracowników
  • poprawa bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu dostępu do danych i wykrywaniu ewentualnego źródła naruszeń
  • zgodność z regulacjami prawnymi, w tym ochroną informacji na temat stanu zdrowia

Najważniejsze funkcje systemu to:

  • dostęp do danych tylko dla autoryzowanych użytkowników
  • szyfrowanie plików, także w czasie nagrywania i odtwarzania
  • system obserwowania ścieżek audytu w celu sprawdzenia, kto miał dostęp do nagrań
  • możliwość konfigurowania zasad przechowywania plików zależnie od potrzeb i typów nagrań.