Centrum danych

Centrum danych umożliwia składowanie plików i utrzymanie wszystkich usług w jednym miejscu.

To rozwiązanie gwarantuje ciągłość działania w przypadku awarii i pozwala uniknąć utraty danych z dysku, np. w wyniku uszkodzenia komputera, kradzieży lub innej fizycznej przyczyny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu serwerowego usługi świadczone w centralnej serwerowni są niezawodne i bardzo wydajne w porównaniu do alternatyw.

Nasza firma zajmuje się projektowaniem serwerowni oraz zamawianiem i instalacją sprzętu takiego jak infrastruktura sieciowa DC, serwery, macierze  i szafy serwerowe, jak również systemy kontroli klimatu, zapewnienia ciągłości zasilania czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Nadzorujemy instalację dokonywaną przez pozostałych wykonawców, jak np. instalacja redundantnego systemu klimatyzacyjnego lub instalacje elektryczne. Dodatkowo tworzymy sieć informatyczną i konfiguracje do instalowanych urządzeń. Przygotowujemy też wdrożenia umieszczane w chmurze, jak i u partnera kolokacyjnego, dzięki czemu z góry zapewniony jest stały, bezprzerwowy dostęp do mediów oraz internetu. Ponadto pozwalamy zapomnieć o zmartwieniach takich, jak zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych (temperatura czy wilgotność) – miejsce kolokacji przygotowane jest do pracy urządzeń serwerowych.